Fonduri alocate prin PNDR 2020 pentru sesiunile active

0
0
0
s2sdefault

Depunerea cererilor de finanțare a proiectelor de investiții prin PNDR se realizează on-line sau pe suport de hârtie, în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare (ROF) a procesului de selecţie şi de verificare a contestaţiilor pentru proiectele aferente măsurilor din Programul Național de Dezvoltare Rurală ( PNDR) 2014 – 2020 aprobat prin Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

DEPUNEREA ON-LINE a proiectelor se realizează prin intermediul modului on-line de pe portalul AFIR, în limita fondurilor disponibile (vezi aici fondurile disponibile pentru sesiunile deschise), în perioadă în care este deschisă sesiunea de primire a cererilor de finanțare, indiferent de programul de lucru al AFIR.

Conform Ordinului MADR nr 856 din data de 19.07.2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a procesului de selecţie şi de verificare a contestaţiilor pentru proiectele aferente măsurilor din PNDR2020, nu se aplică plafonul maxim de depunere în primele 5 zile calendaristice de la deschiderea sesiunii, indiferent de valoarea totală a fondurilor solicitate prin proiectele depuse și, în limita fondurilor disponibile, în primele 5 zile calendaristice din fiecare etapă de primire a proiectelor.

Ulterior perioadei de 5 zile, depunerea se oprește înainte de termenul limită atunci când valoarea totală a proiecteloravând un punctaj estimat (autoevaluare/ prescoring) mai mare sau egal cu pragul de calitate aferent lunii/ trimestrului respectiv (excluzând valoarea publică totală a proiectelor retrase), ajunge la 200% din nivelul alocării sesiunii anuale a măsurii/ sub-măsurii/ componentei (alocare distinctă).

În primele 5 zile calendaristice de la deschiderea sesiunii și (în cazul în care există fonduri disponibile în urma parcurgerii etapei anterioare) în primele 5 zile calendaristice ale etapelor lunare/ trimestriale, se pot depune proiecte indiferent de valoarea totală a fondurilor solicitate, iar coloanele „Plafon depunere proiecte” și „Fonduri disponibile până la închiderea sesiunii” care sunt afișate în Contor depunere proiecte PNDR (vezi aici Contor depunere proiecte PNDR) nu vor avea date introduse în acest sens.

Pentru submăsurile 16.4, 16.4a și pentru submăsurile 9.1 și 9.1a nu există un plafon maxim alocat pentru sesiunea de primire a proiectelor din anul 2016, coloanele „Plafon depunere proiecte” și „Fonduri disponibile până la închiderea sesiunii” care sunt afișate în Contor depunereproiect nu au date introduse în acest sens.

ATRAGEM ATENȚIA ASUPRA FAPTULUI CĂ PROIECTELE AUTOEVALUATE ȘI ÎNCADRATE ÎN MOD ERONAT VOR FI DECLARATE NECONFORME (cf. OMADR 856/ 2016; art. 6, alin. 6).

Astfel, vor fi declarate neconforme toate proiectele al căror punctaj va scădea în urma evaluării AFIR sub pragul de calitate corespunzător lunii/ trimestrului respectiv, precum și proiectele încadrate greșit de către solicitanți din punct de vedere al alocării financiare aferente uneimăsuri/ submăsuri/ componente (alocare distinctă).

ATRAGEM ATENȚIA ASUPRA FAPTULUI CĂ PROIECTELE AUTOEVALUATE sub pragul de calitate nu vor putea fi încărcate în modulul on-line al AFIR (în baza OMADR 856/ 2016; art. 6, alin. 6 și cf. sistem informatic AFIR).

Astfel, sistemul electronic de depunere nu permite încărcarea proiectelor care au un prag de calitate (rezultat în urma autoevaluării) inferior celui corespunzător perioadei în care respectivul proiect a fost depus/ încărcat.

ATRAGEM ATENȚIA ASUPRA FAPTULUI CĂ VALOAREA FONDURILOR DISPONIBILE SE ACTUALIZEAZĂ CU VALOAREA ECHIVALENTĂ PROIECTELOR DEPUSE ȘI CU VALOAREA ECHIVALENTĂ A PROIECTELOR RETRASE în cadrul sesiunilor deschise (în baza OMADR 856/ 2016; art. 5, alin. 11 și cf. sistem informatic AFIR)

Astfel, pot apărea situații în care fondurile disponibile pentru o anumită submăsură să scadă, în funcție de proiectele depuse la nivel național,sau să crească în cazul în care sunt retrase proiecte din sistem de către solicitanții de fonduri europene nerambursabile.

DEPUNEREA PE SUPORT DE HÂRTIE a cererilor de finanțare se realizează la sediile Oficiilor Județene ale AFIR (vezi sediile Oficiilor Județene), în limita fondurilor disponibile (vezi aici fondurile disponibile pentru sesiunile deschise), în perioadă în care este deschisă sesiunea de primire a cererilor de finanțare, în timpul programului de lucru alAFIR (de luni până vineri, de la ora 09:00 până la ora 14:00).

Pentru submăsura 6.3 proiectele se depun la sediile Oficiilor Județene ale AFIR, în zilele lucrătoare, între orele 09:00 și 14:00. Termenul limită de depunere este 31 octombrie 2016, ora 16:00.

 

Sursa: AFIR

0
0
0
s2sdefault