- I - Achizițiile Corecte

0
0
0
s2sdefault

În primul rând ne dorim cetățeni sănătoși. 

Astfel aceștia vor avea elan în muncă, pasiune în recreere și creștere a satisfacției îndatoririlor civice, casnice, cetățenești, familiale, îndeplinite cu brio.

Ce se întâmplă în sistemul sanitar este de datoria celor îndrituiți să cunoască, să rezolve, acolo unde este cazul. Clusterul ROVEST își aduce contribuția prin organizarea de Sesiuni / Seminare / Cursuri ca parte a :

Programului Național Comun

Formare Competențe în Achiziții Publice

Ne dorim ca Spitalele (entitățile publice) din România să nu aibă lipsuri de medicamente datorate unei defectuoase interpretări a legislației achizițiilor. Ne dorim ca angajații Spitalelor (autorităților contractante) din România să aibă Competențe Reale în aplicarea procedurilor de licitații, în cunoașterea proceselor specifice legislației în domeniul achizițiilor publice și conexe, în aplicarea Principiilor Achizițiilor Corecte, care să conducă la îmbunătățirea vieții cetățenilor (pe care o dorim cât se poate de rar cu statut de pacienți) prin ameliorarea vieții intraspitalicești în mod particular și mărirea exponențială a calității vieții în general. 

Astfel, în parteneriat cu Universitatea Spiru HaretUSH Pro Business

Centru specializat pentru activitati dedicate mediului antreprenorial al Universitatii "Spiru Haret", fiind conceput pentru a sprijini companiile si a oferi solutii pentru sustinerea competitivitatii.

cu amabilul sprijin al Steinbeis Transfer Management,

To strengthen competitiveness of Romanian enterprises is the major success factor for economic growth of the country. STM is established to link a proven model of economic promotion (Steinbeis Model) with the needs of a country that is in transition process from efficiency driven to innovation driven economy.

în colaborare cu Sindicatul Național al Specialiștilor Experți în Achiziții Publice,

Obiectivele S.N. S.E.A.P. sunt :- obţinerea unor condiţii decente de muncă şi viaţă pentru membrii săi, care să le permită acestora realizarea deplină a personalităţii lor, în acord cu aspiraţiile proprii şi respectarea demnităţii umane ;

- consolidarea prestigiul profesional prin asigurarea unei pregătiri optime, precum şi crearea unor spaţii adecvate pentru instruire, care să servească dezvoltării individuale a membrilor săi, utililizând pentru aceasta toate mijloacele legale ;

- organizarea unor cursuri de formare şi instruire în scopul ridicării nivelului profesional, cultural, social şi sportiv al membrilor săi şi înaintarea de propuneri administraţiei pentru organizarea unor cursuri, conferinţe sau studii de specialitate în folosul membrilor, cu referire la activitatea profesională şi sindicală a acestora ;

- asigurarea unei aprecieri obiective şi reale a activităţii membrilor săi;

- iniţierea şi desfăşurarea unor acţiuni menite să sporească eficienţa activităţii profesionale ;

 

Clusterul ROVEST, vă anunță că în perioada : 26 - 28 Septembrie 2016, în București, la sediul USH Pro Business, va avea loc Cursul :

 

„LEGISLAȚIA ACHIZIȚIILOR PUBLICE ÎN ROMÂNIA

IMPLEMENTAREA NOILOR DIRECTIVE EUROPENE”

 

Cursul se adresează atât Managerilor de Spital, Conducătorilor Unităților Administrativ Teritoriale (primari, viceprimari, city-manageri) cât și Consilierilor Achiziții, Operatorilor Economici, tuturor participanților, persoane interesate, de dobândirea competențelor în materia procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică.

 

Înscriere Curs, București, 26 - 28 Septembrie 2016

 

Lectorilor de prestigiu ai acestui Curs li se vor alătura :

dl. RAIZNER Jurgen, General Manager Steinbeis Transfer Management, al cărui motto este:

“Success is possible. In whole Europe.”

Entrepreneurship is more than doing business. We work towards a business friendly environment in Central and Eastern Europe.Tackling grand societal challenges is in focus of our action. But: any project must result in a real and concrete benefit for our customers. Nothing is more successful than success.

 dl. MOREL Emmanuel, reputat specialist, consultant Banca Europeană de Investiții 

Domnul Morel Emmanuel a sustinut numeroase sesiuni de training în România și în străinătate, are o vasta experiență internațională, atât în zona ofertanților cât și a contractantillor, în implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene și a acordat asistență în domeniul achizițiilor publice în proiecte implementate în Franța, Anglia, România, Bulgaria, Kosovo, este trainer de + 15 ani și a predat numeroase sesiuni de curs în achiziții publice în Franța, Anglia, Egipt iar în România predat cursul de experți achiziții publice pentru Ministerul Finanțelor, U.C.V.A.P., Ministerul Mediului, Organisme Intermediare și autorități publice locale.

Detalii despre Curs :

 Invitatie Curs, Bucuresti, 26 - 28 Septembrie 2016

0
0
0
s2sdefault