Lansarea Anului European al Patrimoniului Cultural 2018

0
0
0
s2sdefault

logo en European Commission

Anul European al Patrimoniului Cultural va aduce în prim-plan bogăția patrimoniului cultural al Europei, evidențiind rolul jucat de acesta pentru încurajarea unui sentiment comun de identitate și pentru construirea viitorului Europei.

 A E P C

Comisarul pentru educație, cultură, tineret și sport, Tibor Navracsics, care a lansat, în 7 Decembrie 2017, în mod oficial Anul European al Patrimoniului Cultural, a declarat: „Patrimoniul cultural se află în centrul modului de viață european. El definește cine suntem și creează un sentiment de apartenență. Patrimoniul cultural nu este alcătuit doar din literatură, artă și obiecte, ci și din meșteșugurile pe care le învățăm, poveștile pe care le spunem, hrana pe care o consumăm și filmele pe care le urmărim. Trebuie să păstrăm și să prețuim patrimoniul cultural pentru generațiile viitoare. Festivitățile din anul acesta vor constitui o ocazie minunată de a încuraja cetățenii, în special tinerii, să exploreze bogata diversitate culturală a Europei și să reflecteze la locul pe care îl ocupă patrimoniul cultural în viețile noastre. Ele ne vor permite să ne înțelegem trecutul și să ne construim viitorul.”

2018 Anual European al Patrimoniului Cultural

La festivitățile de lansare au participat Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, Ministrul estonian al culturii, Indrek Saar, reprezentând Președinția estonă a Consiliului UE, Ministrul italian al culturii, Dario Franceschini, președinta Comisiei pentru cultură și educație a Parlamentului European, Petra Kammerevert, și 800 de reprezentanți ai sectorului cultural și ai societății civile din UE.

Obiectivul Anului European al Patrimoniului Cultural este de a sensibiliza publicul larg cu privire la importanța socială și economică a patrimoniului cultural. Mii de inițiative și evenimente din întreaga Europă vor oferi posibilitatea de a implica cetățenii din toate categoriile sociale. Scopul este de a avea publicul cel mai larg posibil, în special copiii și tineretul, comunitățile locale și persoanele care vin rareori în contact cu cultura, pentru a promova un sentiment comun de proprietate.

Proiectele și inițiativele puse în aplicare în statele membre, municipalitățile și regiunile din UE vor fi completate de proiecte transnaționale finanțate de către UE. De exemplu, Comisia va organiza, împreună cu statele membre, evenimentul emblematic al Anului European al Patrimoniului Cultural intitulat „Assises du Patrimoine”, pentru a începe să lucreze la un plan de acțiune al UE pe termen lung pentru cultură și patrimoniul cultural. Acesta va veni în completarea discuțiilor purtate de liderii UE cu privire la educație și cultură la 17 noiembrie la Göteborg.

Potrivit unui nou sondaj Eurobarometru publicat în 7 decembrie 2017, 8 din 10 europeni consideră că patrimoniul cultural nu este important doar pentru ei înșiși, ci și pentru comunitatea, regiunea și țara lor, precum și pentru Uniunea Europeană în ansamblu. O mare majoritate dintre ei se mândresc cu propriul patrimoniu cultural, indiferent dacă acesta este situat în regiunea sau țara lor sau într-o altă țară europeană. Peste 7 din 10 europeni sunt, de asemenea, de acord că patrimoniul cultural poate să le amelioreze calitatea vieții. De asemenea, sondajul arată că 9 din 10 cetățeni consideră că patrimoniul cultural ar trebui să fie predat în școli. Trei sferturi dintre europeni consideră în primul rând că statele membre și UE ar trebui să aloce mai multe resurse pentru protejarea patrimoniului cultural al Europei.

Context

De la siturile arheologice până la arhitectura contemporană, de la castelele medievale până la tradițiile folclorice și la arte, patrimoniul cultural al Europei ocupă un loc central în memoria colectivă și identitatea cetățenilor europeni. În plus, patrimoniul cultural generează creștere economică și creează locuri de muncă în orașe și regiuni și este un element central al schimburilor dintre Europa și restul lumii. 7,8 milioane de locuri de muncă din UE sunt legate în mod indirect de patrimoniu (de exemplu, în domenii precum turismul, interpretariatul și securitatea). Peste 300 000 de persoane sunt angajate în sectorul patrimoniului cultural în UE, iar cu 453 de situri înscrise, Europa, ca regiune, reunește aproape jumătate din siturile înscrise pe Lista patrimoniului mondial UNESCO.

Iată de ce, în special într-o perioadă în care comorile culturale sunt în pericol și sunt distruse în mod deliberat în zonele de conflict, Comisia consideră că patrimoniul cultural merită un An European în 2018. Decizia Consiliului și a Parlamentului European care desemnează 2018 ca An European al Patrimoniului Cultural a fost adoptată la 17 mai 2017 pe baza propunerii Comisiei din 30 august 2016.

Forumul european al culturii, în cadrul căruia a fost lansat Anul European al Patrimoniului Cultural, este un eveniment emblematic bienal organizat de Comisia Europeană. El crește vizibilitatea cooperării culturale europene, reunește actorii-cheie din sector, face bilanțul punerii în aplicare a Agendei europene pentru cultură și încurajează dezbaterea privind inițiativele și politicile culturale ale UE. Pe lângă lansarea Anului European al Patrimoniului Cultural 2018, forumul din acest an va reflecta asupra rolului culturii în abordarea provocărilor europene și mondiale, precum și asupra contribuției culturii și creativității la dezvoltarea socioeconomică locală și regională.

Pentru informații suplimentare 

0
0
0
s2sdefault