U.S.A. calling !

0
0
0
s2sdefault

AȘTEPȚI PROMOVARE ?

SUNTEM AICI PENTRU TINE !

AMERICA ÎMPREUNĂ CU ROVEST

 

Știm că aveți nevoie de parteneri de afaceri în Statele Unite ale Americii (în special pe coasta de Est), sau de investitori.

Logo Cluster ROVEST

Clusterul ROVEST ca membru al Delegației Române, participă în perioada 12 - 20 Iunie 2017, în organizarea Afaceri.ro, la Misiunea economică : Afaceri.ro New York, unde în cadrul întâlnirilor bilaterale americano - române, cu reprezentanții comunității da afaceri locale, vă poate (re)prezenta, în fața partenerilor americani, în timpul vizitei la Silicon Alley dar și a întâlnirilor cu comunitatea română a mediului de afaceri american. Totodată subliniem participarea Clusterului ROVEST și a Centrului Inovativ Steinbeis ROVEST și la Târgul Internațional de Francize de la New York din perioada 15 - 17 Iunie 2017.

Aveți timp până în data de 2 iunie 2017, să ne transmiteți descrierea unui proiect pe care doriți să îl promovați (redactat în limba engleză) astfel încât să fie ușor accesibil și suficient de atractiv investitorilor americani pentru a le induce dorința de a vă aduce infuzia de capital / know-how dorită. Clusterul ROVEST își propune un portofoliu de maxim 10 proiecte pe care le va promova (proiectele vor fi selecționate, în perioada 5 - 9 Iunie 2017, de către echipa experților Centrului Inovativ Steinbeis ROVEST și ai Clusterului ROVEST împreună cu mediul academic și de afaceri din zona de Vest a României și doar în cazuri deosebite se vor accepta două proiecte de la aceiași entitate), pe principiul primul venit, primul servit și nu va  percepe nici o taxă pentru acest serviciu de la membrii Clusterului. Pentru non-membrii Clusterului ROVEST, acest serviciu de promovare a intereselor legitime de afaceri va presupune achitarea unei taxe de 150 de euro în contul Clusterului ROVEST.

 

Discount-ul de fidelizare: Atât membrii Steinbeis, SN SEAP, Camerei de Comerț Româno - Israeliene, Camerelor de Comerț Timiș și Arad, BIO DANUBIUS, BioTech, Cermand, CLUSTERO, Parcul Industrial Galați cât și secțiile Universității Politehnica Traian Vuia Timișoara, Universității Spiru Haret, Universității Danubius, Universității de Medicină și Farmacie Timișoara, beneficiază de un discount automat de 50 % din taxa de serviciu de promovare.

Clusterul ROVEST vine în întâmpinarea intereselor dumneavoastră și vă așteaptă să deveniți unul dintre membrii fondatori sau asociați / aderenți ai Clusterului ROVEST. În același timp vă oferă fără nici un cost adițional, posibilitatea de a vă completa profilul firmei (în limba engleză, prin completarea unui formular trimis de noi, la solicitarea dumneavoastră), cu informații ce vor fi transmise co-organizatorilor din America, care pot fi prezentări Power Point, broșuri/mape de prezentare, video-uri, alte materiale.

Suntem alături de dumneavoastră, pentru orice alte informații suplimentare în legătură cu acest eveniment.
Mai multe detalii la : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Cluster ROVEST
Membru al Delegației României la Misiune Economică : Afaceri.ro New York 2017

 

 --- --- --- --- --- --- ---

 

DO YOU WANT TO BE PROMOTE?

WE ARE HERE ONLY FOR YOU !

U.S.A. TOGETHER WITH ROVEST

We know that you need business partners in the United States (especially on the East Coast), or investors.

Logo Cluster ROVEST

The ROVEST Cluster as a member of the Romanian Delegation, participates between 12th - 20th June 2017 in the Afaceri.ro organization at the Economic Mission: Afaceri.ro New York, where in the American - Romanian bilateral meetings, with community representatives, may  and will (re)present you to American partners during the visit to Silicon Alley, but also at meetings with the Romanian community of American business entrepreneurships. At the same time, we underline the participation of the Steinbeis Innovation Center ROVEST, ROVEST Cluster at the International Franchise Fair in New York from 15 to 17 June 2017.

You have time until June 2, 2017, to send us a description of a project you want to be promote (in English) so that would be easily accessible and enough  attractive to American investors to induce them the willing to bring you the infusion of the capital / know-how you desired. The ROVEST Cluster want to have a portfolio of up to 10 projects to be promoted (the projects will be selected between 5 and 9 June 2017 by the Steinbeis Innovation Center ROVEST, ROVEST Cluster Expert Team together with the academics and business managers from the West of Romania and only Two projects from the same entity will be accepted in special cases), on a first-come, first-served basis, and will not charge any fee for this service from Cluster members. For non-members of the ROVEST Cluster, this service, to promote legitimate business interests, will have a 150 euro fee to be paid to the ROVEST Cluster account.

 

The loyalty discount: Both Steinbeis, SN SEAP, Romanian - Israel Chamber of Commerce, Timis and Arad Chamber of Commerce, BIO DANUBIUS, BioTech, Cermand, CLUSTERO, Galati Industrial Park members and Politehnica Traian Vuia Timisoara University, Spiru Haret University, Danubius University, Timisoara University of Medicine and Pharmacy benefit for an automatic discount of 50% from promotion service fee.

The ROVEST Cluster wants to meet your interests and expects you to become one of the founding or associate members of the ROVEST Cluster. At the same time, it offers you the opportunity to complete your company profile (in English by filling out a form sent by us at your request) without any extra cost, with information to be provided to the American co-organizers which informations can be revealed on Power Point presentations, booklets / presentation brochures, materials, videos, or other materials.

We are here for you with any additional informations related to this event.

More details here: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ROVEST Cluster

Member of the Romanian Delegation to the Economic Mission: Afaceri.ro New York 2017

Documents / Documente : 

 At your request / La solicitarea dumneavoastră : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0
0
0
s2sdefault