Obiectivele ROVEST

0
0
0
s2sdefault

Obiectivele clusterului:

  crearea și promovarea unui cadru armonios de interacţiune între toți factorii interesați care activează pe lanțul de valoare în domeniul medical;

dezvoltarea unei platforme de cercetare-dezvoltare-inovare şi implicarea sectorului privat către inovare şi transfer tehnologic;

    susținerea și promovarea unor proiecte de interes comun, inclusiv proiecte de dimensiuni mari, transregionale;

   sprijinirea integrării ofertei de educație cu nevoile reale ale mediului de afaceri din domeniul medical, de turism, etc., din regiunea de Vest a Romaniei;

    promovarea și încurajarea spiritului antreprenorial oferind soluții pertinente pentru reînnoirea și modernizarea sectorului;

    crearea de instrumente și canale optime pentru gestionarea eficientă si transparenta a informațiilor și oportunităților din domeniu;

    dezvoltarea de parteneriate, în țară și străinătate, în scopul atingerii obiectivelor asocierii;

  promovarea de inițiative legislative menite să imbunatateasca – sau, după caz – să reglementeze anumite aspecte de interes pentru sectorul de activitate;

  identificarea oportunităților de colaborare în direcția susținerii concrete prin diverse programe, parteneriate, instrumente și/sau operațiuni bancare

   organizarea și participarea de/la forumuri, simpozioane, conferințe, seminarii, dezbateri etc, în tară și străinătate;

   elaborarea de proiecte pe diverse domenii menite să asigure atât dezvoltarea clusterului, cât și a membrilor sau altor structuri interesate din domeniu.

Dar si :

-        networking pentru acces la potentiali investitori,

-        schimb de bune practice,

-        creare de consortii pentru viitoare proiecte europene,

-        evaluare comparative cu alte clustere similare;

-        innovation services ;

-        proiecte commune cu entitati de cercetare ;

-        dezvoltarea unui brand al clusterului/regional;

-        activitati de marketing.

0
0
0
s2sdefault